Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου του 2023 στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού, που βρίσκονται στην οδό Κοσμά Αιτωλού 110 στο Καινούργιο, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

    ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Ανάλυση  εσόδων / εξόδων  του  Συνεταιρισμού                                για   το   2022   και   έγκρισή   τους,  καθώς  και                                απαλλαγή των Συμβούλων από ευθύνες»
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Πεπραγμένα του  Διοικητικού  Συμβουλίου κατά                               τη διάρκεια της τελευταίας θητείας του»   
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Διάφορες ανακοινώσεις»      Σε περίπτωση που στην παραπάνω ημερομηνία δε θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου του 2023 στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.