Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι τη

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

ξεκινά η περίοδος παραλαβής

των δικαιολογητικών

για την επιστροφή Φ.Π.Α.

Οι δικαιούχοι παραγωγοί

μπορούν να προσέρχονται

στα γραφεία του Συνεταιρισμού

κάθε μέρα από 08:30 μέχρι 14:30

(εκτός Σαββατοκύριακου)

έχοντας μαζί τους

τα πρωτότυπα τιμολόγια

(πρέπει να κρατούνται

αντίγραφα τιμολογίων

για τη Φορολογική τους Δήλωση).

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού

ενημερώνει τους παραγωγούς

ότι το κόστος για την κατάθεση

των δικαιολογητικών

για την επιστροφή Φ.Π.Α.

ανέρχεται στα ποσά:

€ 6,20 για τιμολόγια αξίας μέχρι € 3.000,00

€ 10,00 για τιμολόγια αξίας από € 3.000,01 και πάνω (Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)