Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 12 Ιουνίου του 2022 ή, αν δεν υπάρξει απαρτία, στις 19 Ιουνίου του 2022, μετά τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.    Όποιο από τα μέλη του Α.Σ. επιθυμεί να συμμετάσχει στις εκλογές μπορεί να καταθέσει την υποψηφιότητά του στα γραφεία του Συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου του 2022 στις 14:00.