Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου καλεί τα μέλη του σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Κυριακή 12 Ιουνίου του 2022 στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού, που βρίσκονται στην οδό Κοσμά Αιτωλού 110 στο Καινούργιο, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:  
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Ανάλυση  εσόδων / εξόδων  του  Συνεταιρισμού για   το   2021   και   έγκρισή   τους,  καθώς  και  απαλλαγή των Συμβούλων από ευθύνες»
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Πεπραγμένα του  Διοικητικού  Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας του»   
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Εκλογές    για    την    ανάδειξη    τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.
     Σε περίπτωση που στην παραπάνω ημερομηνία δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 19 Ιουνίου του 2022 στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Καινούργιο 01.06.2022           
Ο Πρόεδρος                                                              Ο Αντιπρόεδρος  
  Παπασάικας Περικλής                                                    Σταμούλης Γεώργιος