Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου του 2021 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάλυση εσόδων / εξόδων του Συνεταιρισμού για το έτος 2020 και έγκρισή τους, καθώς και απαλλαγή των Συμβούλων από ευθύνες»
ΘΕΜΑ 2ο: «Πεπραγμένα του Δ.Σ.»
ΘΕΜΑ 3ο: «Διάφορες ανακοινώσεις»

Σε περίπτωση που στην παραπάνω ημερομηνία δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου του 2021 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Σας πληροφορούμε ότι θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον COVID – 19

Καινούργιο 18.08.2021

Για τον Α.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Περικλής Παπασάικας                                                                                                                                          Αντώνιος Μίκροβας