ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ

   Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης αγρού που έχει στην κατοχή του στη θέση «Παλιοχώρι», έκτασης δέκα στρεμμάτων, για δύο καλλιεργητικές περιόδους. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα εξήντα ευρώ ανά στρέμμα (€ 60,00).

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν καθημερινά (08:30 – 14:00) κλειστές προσφορές στα γραφεία του Συνεταιρισμού από την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου του 2021.

   Σε περίπτωση ίδιων προσφορών θα προτιμηθούν μέλη του Α.Σ.

Για τον Α.Σ.
Ο Πρόεδρος
 
Παπασάικας Περικλής