Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που απασχολούν τα μέλη, έγινε οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους από τον λογιστή του Συνεταιρισμού, αναφέρθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, έγινε αναφορά από υπάλληλο της NEUROPUBLIC στο πιλοτικό Πρόγραμμα SmartOliveGrove της Ευφυούς Γεωργίας στο οποίο συμμετέχει και ο Συνεταιρισμός μας και, τέλος, ψηφίστηκε άρθρο προς άρθρο η τροποποίηση του Καταστατικού βάσει του νόμου 4673/2020.