Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική  Γενική  Συνέλευση την Κυριακή 14 Ιουνίου του 2020 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάλυση εσόδων / εξόδων  του Συνεταιρισμού για το έτος 2019 και έγκρισή τους, καθώς και απαλλαγή των Συμβούλων από ευθύνες»

ΘΕΜΑ 2ο: «Πεπραγμένα του Δ.Σ.»

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση  Καταστατικού  με  προσαρμογή  στον ν. 4673/2020»

ΘΕΜΑ 4ο: «Διάφορες ανακοινώσεις»

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δανειοδότησης από την Τράπεζα»

  Σε περίπτωση που στην παραπάνω ημερομηνία δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου του 2020 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.