ΚΕΑ Καινούργιου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου Τριχωνίδας λειτουργεί και σαν Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε συνεργασία με τη Gaia Επιχειρείν.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί το απαύγασμα πολυετούς προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών δομών που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Αγροτικό τομέα.
Η ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα ως κορωνίδα ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας, δεν μπορεί παρά να προέλθει διαμέσου συντονισμένων και καλά οργανωμένων παρεμβάσεων. Έχοντας δημιουργήσει ένα πολυμετοχικό και αρραγές σχήμα, διαμορφώνει το στρατηγικό πλάνο ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια του κλάδου. Η σύμπραξη του παραγωγικού κλάδου, που μετοχικά εκπροσωπείται από σαράντα ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και συνεταιριστικών οργανώσεων / εταιρειών, με τον τεχνολογικό και τον χρηματοοικονομικό τομέα, δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για τη αναγκαία στροφή που πρέπει να πάρει η Ελληνική αγροτική πραγματικότητα.

Ο Έλληνας αγρότης αποκτά βήμα στην ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις γνωρίζουν και αποτυπώνουν τις ανάγκες του παραγωγού, εναρμονίζοντάς τες στους στόχους και τις δυνατότητες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μοναδική τράπεζα με έντονη αγροτική δραστηριότητα και βασική μέτοχος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ., είναι ο οικονομικός αρωγός της συγκεκριμένης παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, ενώ η NeuroPublic , ως καινοτόμα και διαρκώς εξελισσόμενη εταιρεία πληροφορικής, δημιουργεί τις συνθήκες για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και επιστημονικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διαμορφώνει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα ως του βασικού πυλώνα ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας. Παρέχει πληθώρα υπηρεσιών που καλύπτουν, τόσο τις ανάγκες εναρμονισμού του αγρότη στις εθνικές και κοινοτικές οδηγίες, όσο και τις απαιτήσεις για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση τους παραγωγικού αποτελέσματος. Οι υπηρεσίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, πέραν από την τεχνολογική και επιστημονική τους αρτιότητα, χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος και αυξημένη προσβασιμότητα.

Δομικό στοιχείο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ. αποτελεί η διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγροτικών υπηρεσιών www.c-gaia.gr. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διευκολύνει την πολυσχιδή και πολυεπίπεδη συμμετοχή επιστημόνων, συμβούλων, και άλλων παραγόντων, στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας έτσι την ευρύτερη δυνατή διάσταση στην επιδιωκόμενη αγροτική παρέμβαση.

Η εκπαίδευση, η πιστοποίηση και η συνεργατικότητα των παραγωγών, λαμβάνουν σάρκα και οστά από την κατηγορία υπηρεσιών GAIA SOCIETY. Στην συγκεκριμένη ομάδα υπηρεσιών, πέραν από την πλέον ολοκληρωμένη Ελληνική αγροτική εγκυκλοπαίδεια (GAIA PEDIA) κάθε παραγωγός μπορεί να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί σε θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος. Η επικοινωνιακή πλατφόρμα GAIA NET του επιτρέπει να δικτυωθεί και να ανταλλάξει απόψεις και συμβουλές για αγροτικά θέματα, να έρθει σε άμεση επαφή με παραγωγούς, γεωπόνους, αλλά και με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του χώρου.

Η οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καλύπτεται πλήρως από τις ψηφιακές υπηρεσίες της κατηγορίας GAIA MANAGEMENT. Υπηρεσίες όπως, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτη βιωσιμότητας, οικονομική ανάλυση, ταμειακός προγραμματισμός, διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, συνεπικουρούμενες από τα έσοδα-έξοδα και την επιστροφή ΦΠΑ, παρέχουν σε κάθε αγρότη – επιχειρηματία τα εφόδια να προγραμματίζει την οικονομική αποτελεσματικότητα της παραγωγής του.

Τεχνικές και υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας, σε κλήρο και δομές όπως αυτές που κυριαρχούν στην Ελλάδα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ. έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας διαμέσου της υπηρεσίας GAIA INFARM. Αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν είναι το γεγονός ότι στοχεύουν στην συνεταιριστική αποδοχή, όπου οι οικονομίες κλίμακας βρίσκουν εφαρμογή και παράγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τέλος, διαμέσου των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, GAIA COMMERCE, και των υπηρεσιών επιδοτήσεων, GAIA SUBSIDY, παρέχεται η δυνατότητα στον παραγωγό να προωθήσει το προϊόν του και να λάβει τη μέγιστη δυνατή επιδότηση. Υπηρεσίες όπως το καλάθι τοπικών αγροτικών προϊόντων, συμβολαιακή γεωργία, δημοπρατήριο αγροτικών αγαθών, πιστοποίηση παραγωγής, βέλτιστα σενάρια επιδότησης, σενάρια αναπτυξιακών μέτρων, κ.λπ., δίνουν μία εικόνα στον Έλληνα παραγωγό για εναλλακτικά κανάλια προσόδων. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του όλου εγχειρήματος.

Για αυτό το λόγο, πέραν από τη διαδικτυακή πρόσβαση, δημιουργήσαμε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ). Το ευρύ δίκτυο των, πιστοποιημένων στην ποιότητα παροχής υπηρεσίας, ΚΕΑ αποτελεί το Πανελλαδικό δίκτυο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, για την προώθηση και την παροχή υπηρεσιών της στο σύνολο του αγροτικού κόσμου.