Καινούργιο Τριχωνίδας

Από την πόλη του Αγρινίου που είναι το μεγαλύτερο αστικό και εμπορικό κέντρο κοντά στη λίμνη και ακολουθώντας το δρόμο προς το Θέρμο, ανατολικά, συναντάμε το χωριό Καινούργιο, που είναι σήμερα η έδρα του Δήμου Θεστιέων. Βόρεια του χωριού, χτισμένη σε απόκρημνη κορυφή, η Ακρόπολη των Θεστιέων, που δεν ήταν μόνο μια φυσικά οχυρή θέση αλλά και μια καταπληκτική Βίγλα με θέα σε ολόκληρη την Τριχωνίδα και τη λεκάνη του κάτω ρου του Αχελώου μέχρι τις κορυφές του Αράκυνθου και του Παναιτωλικού.

Σημείο αναφοράς στον Δήμο Θεστιέων αποτελούν οι υποδομές αναψυχής στις θέσεις Αμπάρια Παναιτωλίου και Άγιος Γεώργιος Καινούργιου που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος.
Στο Καινούργιο, γίνονται κάθε χρόνο τον Αύγουστο εκδηλώσεις, τα “ΘΕΣΤΙΑ”.