Διοικητικό Συμβούλιο

Με εκλογές που διενεργήθηκαν στις 30/07/2017 εξελέγη Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς θητείας, το οποίο σήμερα αποτελείται από:

Πρόεδρος: Παπασάικας Περικλής

Αντιπρόεδρος: Γιαννογιάννης Σωτήριος

Γραμματέας: Μίκροβας Αντώνης

Ταμίας: Τζαχάνης Διονύσιος

Μέλη: Σταμούλης Γεώργιος, Καραθάνος Παντελεήμων, Ψιλός Ιωάννης