Διοικητικό Συμβούλιο

Με εκλογές που διενεργήθηκαν στις 30/07/2017 εξελέγη Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς θητείας, το οποίο σήμερα αποτελείται από:

Πρόεδρος: Παπασάικας Περικλής

Αντιπρόεδρος: Σταμούλης Γιώργος

Γραμματέας: Μίκροβας Αντώνης

Ταμίας: Γιαννογιάννης Σωτήρης

Μέλη: Σπαθούλας Γιώργος, Τζαχάνης Διονύσης, Ψηλός Παναγιώτης